23-2017 Dátum konania 12. 6. 2017 09:00

23-2017

Bod č. 19.e Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Stredné Mesto v Košiciach pre Východoslovenskú distribučnú, a. s.

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 22 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 29 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 113 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
527 Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Stredné Mesto v Košiciach pre Východoslovenskú distribučnú, a. s. Uznesenie č.527/2017

Hlasovania:

Názov
0029.pdf