23-2017 Dátum konania 12. 6. 2017 09:00

23-2017

Bod č. 9.b Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky 2017 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 21 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 14 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 241 Kb Návrh VZN

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
510 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky 2017 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj Uznesenie č.510/2017

Hlasovania:

Názov
0012.pdf