23-2017 Dátum konania 12. 6. 2017 09:00

23-2017

Bod č. 8 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 24 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 17 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 38 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
508 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.508/2017

Hlasovania:

Názov
0010.pdf