23-2017 Dátum konania 12. 6. 2017 09:00

23-2017

Bod č. 4 Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 2. polroka 2017

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 117 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 115 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 112 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 128 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
504 Plán kontrolnej činnosti na obdobie 2. polroka 2017 Uznesenie č.504/2017

Hlasovania:

Názov
0004.pdf