24-2017 Dátum konania 21. 8. 2017 09:00

24-2017

Bod č. 8 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia KSK, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie KSK č.18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 134 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 123 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 132 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 137 Kb Návrh VZN

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
534 Všeobecne záväzné nariadenie KSK, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie KSK č.18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov Uznesenie č.534/2017

Hlasovania:

Názov
0008.pdf