24-2017 Dátum konania 21. 8. 2017 09:00

24-2017

Bod č. 15 Spolufinancovanie projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice“ v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 124 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 121 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 203 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
544 Spolufinancovanie projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice“ v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 Uznesenie č.544/2017

Hlasovania:

Názov
0018.pdf