24-2017 Dátum konania 21. 8. 2017 09:00

24-2017

Bod č. 13 Informatívna správa o aktuálnom stave implementácie IROP v Košickom kraji v delegovaných kompetenciách SO pre IROP KSK

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 12 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 29 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 3624 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
539 Informatívna správa o aktuálnom stave implementácie IROP v Košickom kraji v delegovaných kompetenciách SO pre IROP KSK Uznesenie č.539/2017

Hlasovania:

Názov
0013.pdf