24-2017 Dátum konania 21. 8. 2017 09:00

24-2017

Bod č. 16 Správa o činnosti Košice Región Turizmus a smerovanie rozvojového programu Terra Incognita

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 197 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 119 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 204 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 810 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
545 Správa o činnosti Košice Región Turizmus a smerovanie rozvojového programu Terra Incognita Uznesenie č.545/2017

Hlasovania:

Názov
0019.pdf