24-2017 Dátum konania 21. 8. 2017 09:00

24-2017

Bod č. 17.a Zrušenie uznesenia č. 389/2016 zo dňa 27. júna 2016 – Prevod vlastníctva budovy na ul. Turgenevova 36 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 136 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 123 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 144 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 1113 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
546 Zrušenie uznesenia č. 389/2016 zo dňa 27. júna 2016 – Prevod vlastníctva budovy na ul. Turgenevova 36 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.546/2017

Hlasovania:

Názov
0020.pdf