24-2017 Dátum konania 21. 8. 2017 09:00

24-2017

Bod č. 17.d Prevod vlastníctva pozemkov v Cejkove na základe obchodnej verejnej súťaže

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 28 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 31 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 222 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
549 Prevod vlastníctva pozemkov v Cejkove na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.549/2017

Hlasovania:

Názov
0023.pdf