24-2017 Dátum konania 21. 8. 2017 09:00

24-2017

Bod č. 17.e Prevod vlastníctva nehnuteľností na Štefánikovej ulici 4 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 20 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 28 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 35 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 351 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 545 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
550 Prevod vlastníctva nehnuteľností na Štefánikovej ulici 4 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.550/2017

Hlasovania:

Názov
0024.pdf
0025.pdf