24-2017 Dátum konania 21. 8. 2017 09:00

24-2017

Bod č. 17.f Zmena uznesenia č. 144/2014 zo dňa 13.októbra 2014 - Doplnenie a zmeny uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 219/2011 zo dňa 21.februára 2011 - Predaj nehnuteľností v obci Šemša Východoslovenkej vodárenskej spoločnosti, a. s.

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 20 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 22 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 28 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 335 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 824 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
551 Zmena uznesenia č. 144/2014 zo dňa 13.októbra 2014 - Doplnenie a zmeny uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 219/2011 zo dňa 21.februára 2011 - Predaj nehnuteľností v obci Šemša Východoslovenkej vodárenskej spoločnosti, a. s. Uznesenie č.551/2017

Hlasovania:

Názov
0026.pdf