24-2017 Dátum konania 21. 8. 2017 09:00

24-2017

Bod č. 17.h Zmena uznesenia č. 257/2015 zo dňa 24. augusta 2015 - Nájom majetku Košického samosprávneho kraja pre Deutsch-Slowakische Akademien, a. s., Školská 5, Brezno z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 20 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 22 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 27 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 436 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
553 Zmena uznesenia č. 257/2015 zo dňa 24. augusta 2015 - Nájom majetku Košického samosprávneho kraja pre Deutsch-Slowakische Akademien, a. s., Školská 5, Brezno z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.553/2017

Hlasovania:

Názov
0028.pdf