24-2017 Dátum konania 21. 8. 2017 09:00

24-2017

Bod č. 17.i Prevod vlastníctva majetku v k ú. Viničky pre TOKAJ GRAND s.r.o.

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 23 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 28 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 493 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
554 Prevod vlastníctva majetku v k ú. Viničky pre TOKAJ GRAND s.r.o. Uznesenie č.554/2017

Hlasovania:

Názov
0029.pdf