25-2017 Dátum konania 23. 10. 2017 09:00

25-2017

Bod č. 9 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ – Integrovaný Regionálny operačný program, Prioritná os 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším sociálnym službám

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 23 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 40 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
564 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ – Integrovaný Regionálny operačný program, Prioritná os 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším sociálnym službám Uznesenie č.564/2017

Hlasovania:

Názov
0011.pdf