25-2017 Dátum konania 23. 10. 2017 09:00

25-2017

Bod č. 11 Správa o napĺňaní priorít a cieľov aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja za rok 2016

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 21 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 32 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 271 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
566 Správa o napĺňaní priorít a cieľov aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja za rok 2016 Uznesenie č.566/2017

Hlasovania:

Názov
0013.pdf