25-2017 Dátum konania 23. 10. 2017 09:00

25-2017

Bod č. 19 Záver

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

K bodu programu neexistujú žiadne hlasovania