25-2017 Dátum konania 23. 10. 2017 09:00

25-2017

Bod č. 12 Informatívna správa o činnosti Informačno – poradenského centra na Úrade Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 25 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 27 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 68 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 89 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
567 Informatívna správa o činnosti Informačno – poradenského centra na Úrade Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.567/2017

Hlasovania:

Názov
0014.pdf