25-2017 Dátum konania 23. 10. 2017 09:00

25-2017

Bod č. 8 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2018/2019

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 132 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 133 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 343 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 181 Kb Návrh VZN
Iny 215 Kb Iny
Príloha Materiálu 881 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
563 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2018/2019 Uznesenie č.563/2017

Hlasovania:

Názov
0010.pdf