25-2017 Dátum konania 23. 10. 2017 09:00

25-2017

Bod č. 7 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 23 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 16 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 31 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
562 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.562/2017

Hlasovania:

Názov
0009.pdf