1-2017 Dátum konania 4. 12. 2017 10:00

1-2017

Bod č. 1 Otvorenie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

K bodu programu neexistujú žiadne hlasovania