2-2018 Dátum konania 9. 1. 2018 09:00

2-2018

Bod č. 3 Schválenie programu 2. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf
0003.pdf