2-2018 Dátum konania 9. 1. 2018 09:00

2-2018

Bod č. 4 Interpelácie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

K bodu programu neexistujú žiadne hlasovania