2-2018 Dátum konania 9. 1. 2018 09:00

2-2018

Bod č. 10 Poverenie predsedu Košického samosprávneho kraja Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja na zaslanie výzvy ministrovi hospodárstva SR na odstúpenie od „Memoranda o porozumení a spolupráci v energetickom sektore medzi Ministerstvom hospodárstva SR a European Uranium Resources“

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 20 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 21 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

K bodu programu neexistujú žiadne hlasovania