2-2018 Dátum konania 9. 1. 2018 09:00

2-2018

Bod č. 11 Správa hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja o výsledku kontroly v rozpočtovej organizácii REGINA – Domov sociálnych služieb

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 20 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 23 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 180 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

K bodu programu neexistujú žiadne hlasovania