2-2018 Dátum konania 9. 1. 2018 09:00

2-2018

Bod č. 13 Správa hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja o výsledku kontroly v príspevkovej organizácii Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 12 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 15 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 127 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

K bodu programu neexistujú žiadne hlasovania