2-2018 Dátum konania 9. 1. 2018 09:00

2-2018

Bod č. 14 Návrh na odvolanie riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 119 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 122 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 122 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

K bodu programu neexistujú žiadne hlasovania