4-2018 Dátum konania 7. 3. 2018 09:00

4-2018

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 4. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
14 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.14/2018

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf
0003.pdf
0004.pdf