4-2018 Dátum konania 7. 3. 2018 09:00

4-2018

Bod č. 5 Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022)

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
20 Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.20/2018
21 Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.21/2018
22 Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.22/2018
23 Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.23/2018
24 Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.24/2018
25 Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.25/2018
26 Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.26/2018
27 Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.27/2018
28 Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.28/2018
29 Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.29/2018
30 Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.30/2018

Hlasovania:

Názov
0010.pdf
0011.pdf
0012.pdf
0013.pdf
0014.pdf
0015.pdf
0016.pdf
0017.pdf
0018.pdf
0019.pdf
0020.pdf
0021.pdf
0022.pdf
0023.pdf
0024.pdf
0025.pdf
0026.pdf
0027.pdf
0028.pdf
0029.pdf
0030.pdf
0031.pdf
0032.pdf
0033.pdf
0034.pdf
0035.pdf
0036.pdf
0037.pdf
0038.pdf
0039.pdf
0040.pdf
0041.pdf
0042.pdf
0043.pdf