4-2018 Dátum konania 7. 3. 2018 09:00

4-2018

Bod č. 6 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022)

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
31 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.31/2018
32 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.32/2018
33 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.33/2018
34 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.34/2018
35 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.35/2018
36 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.36/2018
37 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.37/2018
38 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.38/2018
39 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.39/2018
40 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.40/2018

Hlasovania:

Názov
0044.pdf
0045.pdf
0046.pdf
0047.pdf
0048.pdf
0049.pdf
0050.pdf
0051.pdf
0052.pdf
0053.pdf
0054.pdf
0055.pdf