4-2018 Dátum konania 7. 3. 2018 09:00

4-2018

Bod č. 3.a Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2017

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 19 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 14 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 217 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 74 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 55 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
16 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2017 Uznesenie č.16/2018

Hlasovania:

Názov
0006.pdf