4-2018 Dátum konania 7. 3. 2018 09:00

4-2018

Bod č. 3.b Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 1. polroka 2018

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 20 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 14 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 26 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
17 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 1. polroka 2018 Uznesenie č.17/2018

Hlasovania:

Názov
0007.pdf