4-2018 Dátum konania 7. 3. 2018 09:00

4-2018

Bod č. 13 Predloženie žiadosti o zaradenie elokovaného pracoviska Strednej priemyselnej školy strojníckej, Komenského 2, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 120 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 124 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 128 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
48 Predloženie žiadosti o zaradenie elokovaného pracoviska Strednej priemyselnej školy strojníckej, Komenského 2, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Uznesenie č.48/2018

Hlasovania:

Názov
0079.pdf