4-2018 Dátum konania 7. 3. 2018 09:00

4-2018

Bod č. 12 Zrušenie uznesenia s názvom Intenzita pomoci – spolufinancovanie Spojenej školy v Sečovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 2 – Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 122 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 129 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 127 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
47 Zrušenie uznesenia s názvom Intenzita pomoci – spolufinancovanie Spojenej školy v Sečovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 2 – Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí Uznesenie č.47/2018

Hlasovania:

Názov
0078.pdf