4-2018 Dátum konania 7. 3. 2018 09:00

4-2018

Bod č. 3.c Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi Košického samosprávneho kraja za rok 2017

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
18 Odmena hlavnému kontrolórovi Košického samosprávneho kraja za rok 2017 Uznesenie č.18/2018

Hlasovania:

Názov
0008.pdf