4-2018 Dátum konania 7. 3. 2018 09:00

4-2018

Bod č. 15 Interpelácie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

K bodu programu neexistujú žiadne hlasovania