5-2018 Dátum konania 23. 4. 2018 09:00

5-2018

Bod č. 3.b Voľba členov Mandátovej a Zdravotnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022)

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
51 Voľba členov Mandátovej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.51/2018

Hlasovania:

Názov
0006.pdf
0007.pdf
0008.pdf