5-2018 Dátum konania 23. 4. 2018 09:00

5-2018

Bod č. 9 Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 121 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 125 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 122 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 194 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 186 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
74 Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.74/2018

Hlasovania:

Názov
0037.pdf
0038.pdf
0039.pdf