5-2018 Dátum konania 23. 4. 2018 09:00

5-2018

Bod č. 11 Informatívna správa o vyhlásených výzvach z európskych štrukturálnych a investičných fondov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 26 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 26 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 450 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 118 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
76 Informatívna správa o vyhlásených výzvach z európskych štrukturálnych a investičných fondov Uznesenie č.76/2018

Hlasovania:

Názov
0041.pdf