5-2018 Dátum konania 23. 4. 2018 09:00

5-2018

Bod č. 10 Informatívna správa o príprave projektu Kreatívneho centra Košického kraja v rámci IROP 2014 - 2020

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 19 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 27 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 62 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 46 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 759 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
75 Informatívna správa o príprave projektu Kreatívneho centra Košického kraja v rámci IROP 2014 - 2020 Uznesenie č.75/2018

Hlasovania:

Názov
0040.pdf