5-2018 Dátum konania 23. 4. 2018 09:00

5-2018

Bod č. 3.c Personálne otázky komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
52 Personálne otázky komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.52/2018
53 Personálne otázky komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.53/2018

Hlasovania:

Názov
0009.pdf
0010.pdf