6-2018 Dátum konania 25. 6. 2018 09:00

6-2018

Bod č. 3 Voľba podpredsedu / podpredsedov Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
85 Voľba podpredsedu Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.85/2018
86 Voľba podpredsedu Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.86/2018

Hlasovania:

Názov
0005.pdf
0006.pdf
0007.pdf