6-2018 Dátum konania 25. 6. 2018 09:00

6-2018

Bod č. 16 Správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji za rok 2017

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 122 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 118 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 130 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 353 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
100 Správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji za rok 2017 Uznesenie č.100/2018

Hlasovania:

Názov
0023.pdf