6-2018 Dátum konania 25. 6. 2018 09:00

6-2018

Bod č. 17 Správa o realizácii „Akčného plánu realizácie Východísk pre integráciu marginalizovaných rómskych komunít v Košickom samosprávnom kraji na roky 2016 – 2017“

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 124 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 124 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 134 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 480 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
101 Správa o realizácii „Akčného plánu realizácie Východísk pre integráciu marginalizovaných rómskych komunít v Košickom samosprávnom kraji na roky 2016 – 2017“ Uznesenie č.101/2018

Hlasovania:

Názov
0024.pdf