6-2018 Dátum konania 25. 6. 2018 09:00

6-2018

Bod č. 18 Informatívna správa o realizácii projektov financovaných z Integrovaného regionálneho operačného programu a Európskej investičnej banky v roku 2018

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 121 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 121 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 241 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 326 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
102 Informatívna správa o realizácii projektov financovaných z Integrovaného regionálneho operačného programu a Európskej investičnej banky v roku 2018 Uznesenie č.102/2018

Hlasovania:

Názov
0025.pdf