6-2018 Dátum konania 25. 6. 2018 09:00

6-2018

Bod č. 13 Informatívna správa o implementácii projektov Programu spolupráce Interreg V – A SKHU 2014 – 2020

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 19 Kb Návrh na uznesenie
Hlavný dokument 224 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 191 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
98 Informatívna správa o implementácii projektov Programu spolupráce Interreg V – A SKHU 2014 – 2020 Uznesenie č.98/2018

Hlasovania:

Názov
0021.pdf