6-2018 Dátum konania 25. 6. 2018 09:00

6-2018

Bod č. 9 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 483/2017 s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 126 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 183 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 134 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
94 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho krajač. 483/2017 s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávnehokraja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní Uznesenie č.94/2018

Hlasovania:

Názov
0017.pdf