6-2018 Dátum konania 25. 6. 2018 09:00

6-2018

Bod č. 8 Hodnotiaca správa o stave a úrovni výchovno–vzdelávacieho procesu za školský rok 2016/2017

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 121 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 118 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 135 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 5844 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
93 Hodnotiaca správa o stave a úrovni výchovno–vzdelávacieho procesu za školský rok 2016/2017 Uznesenie č.93/2018

Hlasovania:

Názov
0016.pdf