6-2018 Dátum konania 25. 6. 2018 09:00

6-2018

Bod č. 11 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre stredné školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 121 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 127 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 139 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
96 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre stredné školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.96/2018

Hlasovania:

Názov
0019.pdf