6-2018 Dátum konania 25. 6. 2018 09:00

6-2018

Bod č. 24 Schválenie spolufinancovania projektu "Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja"

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 26 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 28 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 60 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 32 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
107 Spolufinancovanie projektu "Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja" Uznesenie č.107/2018

Hlasovania:

Názov
0030.pdf